(098)  185-01-06      (096) 81-41-791      profocinka@gmail.com

Про Нас


СЕРТИФІКАТ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (СОД)

КОМПАНІЯ «ПРОФОЦІНКА» - оціночна компанія, що здійснює свою діяльність на підставі: Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності виданого Фондом державного майна України.
На основі сертифікату компанія здійснювати оціночну діяльність на території України у таких формах: 
практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна; [ст. 4 ЗУ № 2658-ІІІ від 12.07.2001] 
консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;[ст. 4 ЗУ № 2658-ІІІ від 12.07.2001]
рецензування звіту про оцінку майна, яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна;
 

СУБ’ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ПРОФОЦІНКА»