(098)  185-01-06      (096) 81-41-791      profocinka@gmail.com

Послуги


Оцінка вартості бізнесу

 
Перехід до ринкової економіки, процес приватизації, виникнення фондового ринку, розвиток системи страхування, перехід комерційних банків до видачі кредитів під заставу майна формують потребу в новій послузі - оцінка вартості підприємства (бізнесу).
У міру того, як в нашій країні з'являються незалежні власники підприємств і фірм, все гостріше стає потреба у визначенні ринкової вартості їх капіталу.
У ряді випадків оцінка бізнесу вимагається законодавством, у деяких проводиться за власною ініціативою власника.
Сьогодні для ухвалення ефективних управлінських рішень власникам і керівництву підприємства часто потрібна інформація про вартість бізнесу. Визначення ринкової вартості підприємства сприяє його підготовці до боротьби за виживання на конкурентному ринку, дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підприємства.
Процес оцінки бізнесу підприємств служить підставою для вироблення її стратегії, Він виявляє альтернативні підходи і визначає, який з них забезпечить компанії максимальну ефективність, а, отже, і вищу ринковою ціну.
У проведенні оцінночних робіт зацікавлені і інші сторони: державні структури (контрольно-ревізійні і інші органи), кредитні організації, страхові компанії, постачальники, інвестори і акціонери.
Оцінка бізнесу (підприємства) - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносити прибуток її власникові. При проведенні оцінки бізнесу визначається вартість всіх активів: нерухомого майна, фінансових вкладень, машин і устаткування, складських запасів, нематеріальних активів і так далі. Крім того, окремо оцінюється ефективність її роботи у минулому, сьогоденні і майбутньому, перспективи розвитку на ринку. На підставі проведеного аналізу визначається ринкова вартість бізнесу, здатного приносити прибуток її власникам.
Володіючи успішним багатолітнім досвідом проведення оцінки бізнесу, Ми надаємо оціночні послуги на високому професійному рівні.
Отримати безкоштовну консультацію кваліфікованого Експерта-Оцінювача можна по тел. 096 814-17-91 або тел. (032) 231-95-35 (Андрій Васильович). Також Ви можете домовитися про зустріч із спеціалістом.
 

СУБ’ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «ПРОФОЦІНКА»