Звертайтесь за тел.:   (032)  231-95-35;    096 81-41-791   ЗАВАНТАЖИТИ ВІЗИТКУ


(57 votes)

АНАЛІТИКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

січ.
10
2017
Ціни на ринку та стан житлового фонду на ринку нерухомості.

Гості - Всеволод Ніколаєв - член Академії будівництва України, фахівець у галузі економіки будівництва та житлово-комунального господарства та Володимир Шалаєв, голова ради українського товариства оцінювачів
Ціни на ринку та стан житлового фонду на ринку нерухомості. Стан державної нерухомості
Які тенденції спостерігаються на ринку нерухомості, яка ситуація в регіонах, де в Україні можна купити недороге та зручне житло

Далі...
(2 votes)
 
лист.
12
2014
Курс гривні, рубля відносно долара США

Безымянный

Далі...
(1 vote)
 
вер.
9
2013
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

 УДК 657.922

1

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Воронін В.О.

д.т.н., професор Технічного коледжу Національного університету "Львівська Політехніка", сертифікований експерт- оцінювач.

Костик А.В. економіст, сертифікований експерт-оцінювач, автор та співавтор науково-практичних статей, присвячених моделюванню оціночних процедур. Автор автоматизованого місця оцінювача (АМО) Директор компанії "ПРОФОЦІНКА"
Лянце Е.В.
Математик, автор  публікацій в галузі інформаційних технологій та  оцінки. Область наукових інтересів: математичне моделювання.

Процедуры проведения автоматизированной массовой и индивидуальной оценки базируются на применении средств и методов информационных технологий в оценочной деятельности и предназначены для использования в сфере оценки имущества и имущественных прав. В основу концепции автоматизированной оценки положены адаптивные гибридные модели рыночного ценообразования в различных сегментах рынка недвижимости с использованием  программно-реализованного алгоритма определения рыночной стоимости.

Procedures for Automated Valuation Models by Mass and Individual Appraisal of Real Property is based on the use of means and methods of Information Technology in assessment activities and are inten ded for use in sphere of an estimation of real property and property rights. The basis of the concept of automated valuation are hybrid Asset Pricing Model with adaptive algorithms of various segments of the real estate market on the basis of the software algorithm to determine the market value.


Далі...

(11 votes)
 
лист.
2
2008
МЕТОДОЛОГЯ АНАЛІЗУ ЦІН НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

1ПЕРЕДМОВА ВІД АВТОРІВ

 Хотілось би привернути увагу на той факт, що за 15 років становлення ринку нерухомості в Україні, науково обґрунтована професійна аналітика ринку нерухомості практично перебуває в зародковій стадії.
Існуюча ситуація зумовлена як об'єктивними, так і суб'єктивними причинами, в тому числі і відсутністю "площадки" для обговорення проблем і опрацювання досягнень розрізнених груп людей, які займаються аналітикою ринка нерухомості, в тому числі і в інтересах оціночної діяльності.
Ми сподіваємося, що поява подібного сайту на ринку нерухомості України зможе хотяби частково заповнити існуючий інформаційний вакум.
Аналіз ринку нерухомості як галузі народного господарства є самостійним видом діяльності, що має на меті забезпечення об'єктивною інформацією осіб, які приймають рішення про проведення тих або інших операцій на ринку.
Причина відсутності певних значущих успіхів в багаторівневій аналітиці ринку, вершиною якої є створення прогнозних моделей тенденцій розвитку ринку хоча б на найближчу перспективу (рік-два), лежить не тільки в площині відсутності аналітичних центрів, укомплектованих штатом висококваліфікованих професіоналів в різних галузях (математики-програмісти, аналітики ринку, економісти, фахівці з економіки нерухомості і містобудування і ін.), але і у відсутності офіційних статистичних даних, збір яких ніким не налагоджений, ніким не централізований, ніде не публікується.
Далі...
(14 votes)
 
трав.
9
2013
РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІТИКИ РИНКУ В ОЦІНОЧНИХ ПРОЦЕДУРАХ

УДК: 330. 330.13. 338.51

tytulka

РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІТИКИ РИНКУ В ОЦІНОЧНИХ ПРОЦЕДУРАХ

Воронін В.О.

д.т.н., професор Технічного коледжу Національного університету "Львівська Політехніка", сертифікований експерт- оцінювач.

Костик А.В. економіст, сертифікований експерт-оцінювач, автор та співавтор науково-практичних статей, присвячених моделюванню оціночних процедур. Автор автоматизованого місця оцінювача (АМО) Директор компанії "ПРОФОЦІНКА"
Далі...
(15 votes)
 
трав.
21
2011
Роль и место оценки бизнеса в управлении стоимостью компанией
Jajta2008 
Автори:  Воронін В.О., Маркус Я.И., Костик А.В., Сирош Ю.И.
Опубліковано: в збірнику - Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Оцінка майна для цілей фінансування».

25-27.09.2008 р. м. Ялта, стор. 67-79 
 Все большее число успешно развивающихся молодых компаний выходят на рынок в тех или иных отраслях народного хозяйства Украины. Перед менеджментом этих компаний все чаще во главу ставится задача не достижения краткосрочных показателей (прибыль на акции (долю в фирме), рентабельность собственного капитала), которые могут привести к практике «выжимания соков» из компании и ее финансовой несостоятельности в будущем, а достижение долгосрочных целей – пусть и отложенное во времени, но существенное и долговременное увеличение рыночной стоимости компании. 
    Далі...
(16 votes)
 
січ.
15
2011
Управління вартістю компанії при реалізації інноваційно-алокаційного логістичного проекту
image001
Автори: Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Павлиш Л.І.
Опубліковано: Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 649, «Логістика. Логістика і маркетингове управління», 2009 р., Видавництво НУ «Львівська політехніка», стор. 161.
В роботі розглядається концепція організації менеджменту компанії, направленого на збільшення вартості компанії шляхом реалізації інноваційно-алокаційного проекту – впровадження логістичного центру для управління зростаючею торговою мережою. Концепція управління вартістю підприємства (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) орієнтує менеджмент на зростання ринкової вартості компанії або зростання вартості майнового комплексу, що створюється або розвивається в інноваційних проектах. Ця концепція в протилежність концепції максимізації поточних і очікуваних на найближчий час прибутків робить акцент на реалізацію інноваційних проектів, які забезпечать для фірми стабільні і підвищені грошові потоки в майбутньому.

The given article deals with the conception of management's organisation of company, directed on the increase of company's value by realization of innovatiio - allocation project - introduction of logistic center for the management of widespseading net of point-of-sale. Conception of management of the enterprise's entimation (Shareholder Value Concept, Value-Based Management) orients the management on the growth of market value of company or the growth of property's value complex which is created or develops in the innovative projects. This conception in the opposition of the conception of maximization of current and expected for the nearest time incomes does an accent on the realization of the innovative projects, which will provide a firm with stable and enhanceable money flow in the future
Далі...
(16 votes)
 
лют.
6
2013
Львів – у трійці міст з найдорожчими помешканнями в Україні (01.01.2013)
Львів перебуває серед трійки міст з найдорожчими помешканнями в Україні. Попереду лише Київ та Одеса. Проте, за словами ріелторів, квартири у Львові купують. Найбільший попит на маленькі помешкання, бо ті дешевші.
Квадратний метр житлової площі у Львові коштує не менше тисячі доларів. Така висока ціна через те, що Львів на сьомій сходинці за чисельністю населення, проте за його щільністю – на третьому місці. «Якщо аналізувати за житловими квартирами, то найдорожчий квадратний метр в Києві. Одеса посіла третє місце. Недалеко від них і Львів. Потім йде Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Харків», – розповів експерт з нерухомості Андрій Костик.
zik
Далі...
(20 votes)
 
січ.
16
2011
Оцінка вартості компанії в умовах економічної невизначеності

                                  image002      image004

 Автори: Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Павлиш Л.І.
Частина 1 опублікована: «Янус-Нерухомість» № 14 (361) липень 2009 р., видавець – Агенція нерухомості «ЯНУС»; стор.8-9.
Частина 2 опублікована: «Янус-Нерухомість» № 15 (362) серпень 2009 р., видавець – Агенція нерухомості «ЯНУС»; стор.8-9.

Метою даної роботи є оцінка поточної вартості мережевої компанії на підставі здатності нею генерувати грошові потоки як в історичному плані та і в майбутньому.
Далі...
(15 votes)
 
жовт.
20
2009
Моделирование рынка недвижимости в условиях кризиса
Jalta2009
Автори:  д.т.н. Воронін В.О., Костик А.В., Лянце Е.В., Вороненко С.М
Опубліковано: в збірнику - Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Оцінка активів в умовах нестабільного ринку».

24-27.09.2009 р. м. Ялта, стор. 16-30 
 Так как значения ставки капитализации, полученные методом рыночных екстракций, базируются на рынке "предложений", а значения ставки капитализации, полученные кумулятивным методом, отражают реальные риски, вызванные состоянием финансовых инструментов в условиях кризиса, то расхождения в значениях стоимости можно отнести на величину "торга" рынка "предложений". Показано, что для офисной, торговой недвижимости интервалы "торга" составляют 15?20%, а для производственно-складской – 25?30%.
   Далі...
(16 votes)