Звертайтесь за тел.:   (032)  231-95-35;    096 81-41-791   ЗАВАНТАЖИТИ ВІЗИТКУПОФОЦІНКА: Експертна оцінка майна: АКТУАЛЬНО

січ.
19
2015
(17 votes)
У зв’язку з чисельними змінами у законодавстві, що регулює правила оподаткування майна фізичних осіб та відсутністю узагальнюючих консультацій з застосування, повідомляємо Вам узагальнену правову позицію щодо застосування оціночної вартості для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства при спадкуванні, якою пропонуємо користуватись у поточній роботі:

 

1. Основним законодавчим актом вищої юридичної сили, щодо оподаткування майна фізичних осіб є Податковий кодекс України , згідно з яким:
• 14.1.263. членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення;
172.11. Порядок визначення оціночної вартості нерухомості та об'єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), визначається Кабінетом Міністрів України;
• 174.2. Об'єкти спадщини оподатковуються: • 174.2.1. за нульовою ставкою:
а) вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;
б) вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б", "ґ" пункту 174.1 цієї статті, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та вартість власності, зазначеної в підпунктах "а", "б" пункту 174.1, що успадковуються дитиною-інвалідом;
• 174.2.2. за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення;
• 174.2.3. за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу, для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.
• Стаття 7. Випадки проведення оцінки майна: оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.
• 1) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі - оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;
• 5) за письмовим зверненням суб’єкта оціночної діяльності про намір провести оцінку для цілей оподаткування Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, забезпечує надання суб’єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.
Враховуючи вищенаведене, логічно дійти до висновку, що у випадку оподаткування вартості нерухомості за ставкою відмінної від 0%, проводиться оцінка об’єктів нерухомості за ринковою вартістю з внесенням даних до до єдиної бази даних звітів про оцінку.
Однак не повною мірою лишається врегульованим питання щодо необхідності проведення оцінки об’єктів, вартість яких оподатковується за 0%.
Чинною ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» встановлено лише необов’язковість проведення оцінки об’єктів, вартість яких оподатковується за 0% ставкою. Однак діючий Податковий кодекс України, а саме ст. 174 визначає однакове визначення- вартість об’єктів, без винятку за якою ставкою вона оподатковується. Крім того, власне Кабінет міністрів України в межах своїх повноважень Постановою № 1440 від 10 вересня 2003 р. затвердив Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», в п. 3 якого роз’яснено, що вартість - еквівалент цінності об'єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей.
Враховуючи вищенаведене пропонуємо при оформленні спадкових прав на нерухомість у випадку оподаткування вартості за 0% ставкою використовувати ринкову вартість майна з добровільною реєстрацією звітів у єдиній базі даних, оскільки в Податковому кодексі України це визначення є тотожнім для будь-якої ставки оподаткування, а обов’язковій реєстрації підлягають лише звіти де вартість нерухомості оподатковується за ставкою відмінною від 0%.

Одночасно повідомляємо Вас, що: Наказом Фонду державного майна України № 2890 від 26.12.2014 р.   анульовано Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.08.2014 р. № 16795/14, виданий Фондом Товариству з обмеженою відповідальністю «Вільні землі України», м. Київ та Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.02.2013 р. № 14367/13, виданий Фондом Товариству з обмеженою відповідальністю «ПІВДЕННІ ЗІРКИ», м. Дніпропетровськ.
Враховуючи те, що звіти про оцінку майна виконані даними компаніями не відповідають вимогам законодавства України пропонуємо у випадку надходження таких звітів від клієнтів не приймати їх до уваги і вимагати від них проведення нової оцінки, як звітів, що занесені до єдиної бази даних в періоді до позбавлення, так і звітів, що виконані без такої реєстрації, для будь-якої мети і будь-якої сторони в правочині, в тому випадку, якщо данні звіти надаються поточною датою.
 Також доводимо до Вашого, відома, що у 2015 році змінами до Податкового кодексу України розширено базу оподаткування Військовим збором за ставкою 1,5%, до якої включено доходи у вигляді спадщини. Уніфіковані податкові роз'яснення на даний момент відсутні, наявне лише повідомлення Державної фіскальної служби у Львівській області , та окремі думки, зокрема ВГО «Асоціація Фахівців Оцінки» . Відповідно проведення оцінки майна для цілей оподаткування необхідне у всіх випадках, враховуючи необхідність сплати Військового збору.
Одночасно повідомляємо, що на виконання пропозицій Державної фіскальної служби України щодо впорядкування діяльності суб’єктів оціночної діяльності Оціночна компанія «ПРОФОЦІНКА» за власною ініціативою впровадила систему моніторингу цін на нерухомість та земельні ділянки по всій Львівській області, запровадила систему перехресного контролю якості оцінок, автоматизацію процесу оцінки та визначення діапазону справедливих цін на нерухомість згідно з вимогами чинних норм Податкового кодексу України.
У випадку необхідності, просимо звертатись до нас за консультаціями. Додаткова інформація з моніторингу буде міститись на сайті компанії.
Правова позиція підготовлена фахівцями компанії "ПРОФОЦІНКА"
КОСТИКОМ А.В. та ХВОРОВИМ С.Ю.
19.01.2015р.
(17 votes)
Перегляди(57324)
 

Додати коментар

Захисний код Оновити