(098)  185-01-06      (096) 81-41-791      profocinka@gmail.comАНАЛИТИКА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Июл
20
2014
МІНІМАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС БЮДЖЕТУ ЩОДО НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПОДАТКОВУВАНИХ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ 2017 РІК
(4 голоса)

 T

   станом на 01.04.2017р.:

ДО ВІДОМА НОТАРІУСІВ
ЛЬВІВСЬКОГО МІСЬКОГО  НОТАРІАЛЬНОГО ОКРУГУ
СИТУАЦІЯ, ЩО СКЛАЛАСЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ, А САМЕ
ПОВНОТИ І ПРАВИЛЬНОСТІ  ПЕРЕРАХУВАННЯ ПДФО ТА ІНШИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ЗБОРІВ ДО БЮДЖЕТУ (ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ТА МІСЬКОГО)
 У зв’язку з непоодинокими випадками надання сторонами правочинів, що здійснюються на території Львівського міського нотаріального округу Звітів про оцінку ринкової вартості нерухомості, виконаних суб’єктами оціночної діяльності та внесених до Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, із показниками вартості, що є завідомо недостовірними, тобто такими що не відповідають ринковому рівню цін і не можуть бути досягнені з використанням достовірних і об’єктивних ринкових показників та інструментів, в порушення Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Національних стандартів № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого майна», нотаріусам пропонується:
Аналітично-статистичні дослідження, що дозволять визначити ступінь об’єктивності даних про вартість зазначену у звіті про оцінку майна, відповідно при посвідченні правочинів не використовувати документи з недостовірними даними, що не відповідають законодавству, в тому числі відповідно до ст.ст. 5, 46, 47, 49 Закону України «Про нотаріат».
Доводимо до Вашого відома результати аналітично-статистичних досліджень, які представлені у вигляді зрозумілих діаграм і зведеної таблиці, у розрізі адміністративно-територіального поділу м. Львів. Результати досліджень дозволять Вам з високим ступенем ймовірності визначити завідомо недостовірні дані, а саме особливо недостовірну вартість вказану у звіті про оцінку нерухомого майна, яка призводить до суттєвих необґрунтованих занижень обов’язкових до сплати податків та інших платежів, що справляються при вчиненні нотаріальних дій з нерухомістю.
Особливу увагу слід приділити звітам про оцінку вартості нерухомого майна, що виконані суб’єктами оціночної діяльності, що зареєстровані поза межами Львівської області, оскільки при одночасній наявності фактору ознаки необ’єктивних даних, що перевіряється шляхом співставлення даних зазначених в зведеній таблиці 1 та перевірки місця реєстрації суб’єкта оціночної діяльності, дає можливість уникнути використання документів, що за формальними ознаками є законними, але по факту містять дані, що не відповідають вимогам Податкового кодексу України та діючому законодавству. При наявності таких співпадінь, можливі два варіанти дій, або відмова у посвідченні правочину, або скерування наданого звіту про оцінку майна на рецензування для перевірки.
На представлених діаграмах, які є візуалізованими базами даних ринку житлових квартир, чітко видно, що дані нижче ніж визначений діапазон фізично не існують на ринку і в загальному випадку є такими, що не відповідають законодавству, відповідно, без додаткової перевірки, не можуть бути використані.
Результати по м. Львів, є частиною даних моніторингу ринку нерухомості України, що виконана групою компаній «Профоцінка» та консалтинговою фірмою «Острів» на виконання вимог Фонду державного майна України щодо впорядкування оціночної діяльності для цілей використання результатів при правочинах з нерухомістю.
АНАЛІТИЧНО-СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
НА РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ (КВАРТИРИ)
М.ЛЬВОВА (В РОЗРІЗІ РАЙОНІВ)
ВИСНОВОК ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИТЛОВОЇ КВАРТИРИ НА РИНКУ М. ЛЬВОВА В РОЗРІЗІ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ – що визначає мінімальний інтерес бюджету щодо надходжень від оподатковуваних операцій з нерухомістю під час вчинення нотаріальних дій, перевірки правильності нарахування (див. Таблицю 1).
На безоплатній основі, в порядку громадської ініціативи, ми надаємо частину результатів роботи системи моніторингу ринку нерухомості, що розроблена та впроваджена групою компаній. В даному Звіті ми поділилися з Вами механізмом, та результатами досліджень ринку нерухомості в сегменті квартир.
Основною задачею даного дослідження було відображенням реальної ситуації в даному сегменті ринку, а також надання чіткого і зрозумілого інструменту для контролю за ухиленням від сплати ПДФО, військового збору, внеску до пенсійного фонду та державного мита, що є втратами як державного так і місцевого бюджету.
Врахувавши мету проведення дослідження, а власне, визначення мінімальної (граничної) вартості 1 квадратного метра житлових квартир на території міста до оподаткування, тобто мінімального інтересу бюджету щодо надходжень від оподатковуваних операцій, застосовано так званий кадастровий принцип, визначена нижня межа інтересу бюджету від оподатковуваних операцій з нерухомістю.
Дані, зазначені в підсумковій таблиці № 1, є контрольними даними для перевірки сплати мінімального обсягу податку та платежів до бюджету за операціями з житловою нерухомістю, які можуть бути використані ДФС України, Міністерством юстиції України, ФДМУ, нотаріусами та рецензентами при проведенні перевірок.
У випадку використання до оподаткування меншої бази, існує ухилення від сплати податку, або іншого обов’язкового платежу в розмірі, що легко обчислюється шляхом різниці між заявленою базою оподаткування (звітом про оцінку майна, що виконаний з метою настання наслідків, що прямо суперечать інтересам держави) та даними підсумкової таблиці 1, що надана в розрізі адміністративних районів та періодів в гривнях.

Мінімально-можлива ринкова вартість типової квартири на вторинному ринку м. Львова, (як нижня межа варіації вибірки договірних цін), нижче якої не могла і не може визначатися база оподаткування в досліджуваних періодах, оскільки відверто суперечить інтересам держави, наведена нижче в таблиці № 1.
table1 2017
G1 2017
L1 2017
F1 2017
Z1 2017
SH1 2017
S1 2017
(4 голоса)
Просмотры(12037)