(098)  185-01-06      (096) 81-41-791      profocinka@gmail.comАНАЛІТИКА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

жовт.
5
2017
Пропозиції комерційним банкам, експертна оцінка та переоцінка заставного майна, резервів банку
(7 votes)

ПРОПОЗИЦІЇ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ТА ПЕРЕОЦІНКА ЗАСТАВНОГО МАЙНА, РЕЗЕРВІВ БАНКУ

Переоцінка заставного майна (забезпечення) банками.

Комерційні банки стикаються з необхідністю періодичної переоцінки портфелів в частині визначення вартості заставного майна відповідно до вимог НБУ, зокрема для реалізації п. 107 (розділу X. Критерії та принципи прийнятності забезпечення за кредитними операціями з метою зменшення кредитного ризику) Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями затвердженого Постановою Національного банку 30.06.2016 № 351 (із змінами).
Реалізація даних вимог, як правило здійснюється банками на умовах аутсорсингу, або власними силами, з використанням процесів різного рівня автоматизації, включно з ручним пошуком інформації на публічних майданчиках, що тягне за собою великі втрати часу, ускладнює перевірку результатів.
Специфіка кожного портфеля переоцінки у кожного банку є диверсифікована та унікальна в частині типів об’єктів, місцерозташування та технічних характеристик.
 

Розподілені бази даних ринку нерухомості при переоцінці портфелю заставного майна (резервів банку).

Групою досвідчених eкспертів-оцінювачів та аналітиків впроваджено проект по створенню накопичених розподілених баз даних ринку нерухомості, які адаптовуються під специфіку кожного конкретного портфелю.
Створення розподілених баз даних нерухомості під специфіку портфелю пропонується на комерційній основі. Отриманий продукт банк зможе використовувати як самостійний об’єкт обробки та аналізу в дружній оболонці (наприклад Microsoft Office Excel, OpenOffice, тощо) так і адаптований для використання в спеціалізованих оболонках, що вже використовуються в банку, або можуть бути створені під потреби банку на окремих умовах.
Якщо банк не розглядає впровадження внутрішньої переоцінки резервів, нами пропонується виконання таких робіт на умовах аутсорсингу, які ми здійснюємо з використанням описаних інноваційних продуктів.

 

Використання розподілених баз даних банком, суть окремо взятих технічних процесів в середовищі дружньої оболонки Microsoft Office Excel

Нижче ми спробуємо донести суть окремо взятих технічних процесів в середовищі дружньої оболонки Microsoft Office Excel, що на наш погляд, на даному етапі презентації буде більш зрозумілим для споживачів, а демонстрація корисності використання розподілених баз даних банком у спеціалізованих оболонках є предметом окремих переговорів в процесі співпраці.
Для покращення сприйняття спеціалізованого технічного матеріалу роботи експерта-оцінювача, або аналітика, аудитора окремі взяті процеси роботи в дружньому середовищі Microsoft Office Excel демонструються у відео-матеріалі з субтитрами.
propopropozic-komercynim-bankam-ekspertna-ocnkazic-komercynim-bankam-ekspertna-ocnka 

 

Демонстрація окремих процесів, використання системи моніторингу ринку для вартісної оцінки великої кількості нерухомості:

В даній презентації демонструється модель проведення оцінки ринкової вартості великої кількості нерухомого майна.Запропонований підхід дозволяє отримувати швидкий та якісний результат оцінки. Розрахунок вартості одного об'єкта проводиться за 15 хв.
Процесна модель є еластичною, тобто адаптується під необхідну аналітичну задачу.
Пропонується для переоцінки великої кількості нерухомості, що виступає в якості заставного забезпечення, з метою реалізації «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» затвердженого Постановою Національного банку 30.06.2016 № 351 (із змінами), а саме: п. 107 Розділу X. Критерії та принципи прийнятності забезпечення за кредитними операціями з метою зменшення кредитного ризику.

 

1. Створення актуальної локальної бази даних

1.1. Обираються інтернет ресурси, які містить актуальні пропозиції до продажу нерухомості.
1.2. Визначається структура та якість інформації, яка міститься на публічних майданчиках
З використанням спеціального програмного забезпечення, здійснюється актуальний збір та упорядкування інформації з публічних електронних майданчиків, створюється накопичена розподілена база даних в форматі необхідному для обробки та аналізу ринку нерухомості.
1.3. Адаптоване програмне забезпечення здійснює структуровану вибірку необхідної інформації.
1.4. Інформація імпортується в окремий файл актуальної бази даних ринку нерухомості
1.5. Інформація з усіх основних електронних джерел накопичується у вигляді структурованих баз даних
1.6. Створена інформаційна база даних ринку нерухомості легко опрацьовується та аналізується.
1.7. Готовий масив бази даних може містити чітко визначену структуру під конкретну аналітичну задачу
1.8. Кожний об’єкт в базі даних містить пряме посилання на публічне електронне джерело інформації

 

2. Відбір аналогів порівняння з локальної бази даних

Для прикладу: потрібно оцінити об’єкт: двокімнатна квартира загальною площею 50 кв.м., житлова площа: 30 кв.м., що розташована на 5-му поверсі 9-ти поверхового панельного житлового будинку, за адресою: м. Львів, вул. Наукова, буд. 34, кв. № 73. Технічний стан: задовільний (квартира потребує ремонту).
Використовуючи створену локальну базу даних ринку нерухомості здійснимо відбір об’єктів порівняння (аналогів), а також перевіримо їх актуальність шляхом переходу на інформаційне джерело.
2.1. Здійснюється фільтр інформації в базі даних по основним характеристикам об’єкта оцінки, а саме:
2.2. Фільтр об’єктів бази даних: по сегменту ринку (житлові квартири) і місту (населеному пункту)
2.3. Фільтр об’єктів бази даних: по вулиці (адресі)
2.4. Перегляд отриманих проміжних результатів
2.5. Фільтр об’єктів бази даних: по поверховості і типу будинку
2.6. Фільтр об’єктів бази даних: по загальній площі квартири
2.7. З отриманої вибірки, відповідно до детального опису, обираються об'єкти-аналоги
2.8. Обираються ті, що за детальним описом є аналогами по відношенню до об'єкта оцінки
2.9. Переглядаємо актуальність інформації шляхом переходу на публічне джерело
2.10. Після перевірки, обрано три аналоги, однак їх кількість залежить від методології розрахунку

 

3. Модель розрахунку ринкової вартості об’єкта оцінки на основі підібраних аналогів

3.1. Відбувається звичайне перенесення даних про аналоги в модельне розрахункове середовище Excel.
3.2. Проводиться процедура коригувань на: уторгування, стан та інші індивідуальні особливості
3.3. Після введення корекцій всі результати і контрольні значення формуються автоматично
3.4. Проводиться контроль коректності результату. Отримується кінцевий результат оцінки.
3.5. Відбувається процедура формування інформаційних додатків
3.6. Print Screen з інтернет джерела інформації додається до результатів розрахунку ринкової вартості

 

4. Вам була продемонстрована наступна процесна модель:

В залежності від диверсифікації об’єктів (по типології та місцерозташуванню) - створюються локальні бази даних з актуальними на дату оцінки пропозиціями до продажу об’єктів.
Використання баз даних дозволяє виключити суб’єктивний фактор при ручному пошуку об’єктів у відкритих інформаційних джерелах, та досягнути високу швидкість, та якість, адже роботи ведуться вже з готовим масивом даних.
Оцінювач (аналітик, аудитор) обирає з бази даних інформацію про аналоги, що безпосередньо відповідають об’єкту оцінки, одночасно перевіряючи коректність цінового діапазону, перевіряє самі пропозиції шляхом переходу з бази даних на інформаційне джерело (звичайним методом це здійснюється навпаки), проводить розрахунок в модельному шаблоні. Коректність розрахунку в файлі перевіряється, та переноситься у зведену матрицю переоцінки.
Такі технології раніше при масовій переоцінці не використовувались і дозволяють виконувати роботи швидко, з високою достовірністю результатів і є зручними для використання і перевірки, в тому числі зовнішніми аудиторами.

 

 

(7 votes)
Перегляди(10344)